سیستم آنالیز گازخروجی (IRSAG)


سیستم آنالیز گاز خروجی کوره (IRSAG)


دسترسی به آنالیز و مقدار فلوی گاز خروجی کوره برای بهینه سازی فرآیند ذوب و داشتن احتراق ثانویه (Post-Combustion) بهینه بسیار مفید می باشد. اندازه گیری گاز خروجی برای کوره های قوس الکتریکی مختلف در طول فرآید ذوب انجام شده و میزان گاز خروجی و انرژی ورودی در لحظات مختلف ذوب بررسی میشوند. هدف از این بهینه سازی افزایش تولید و کاهش تلفات انرژی گاز خروجی و رسیدن به ماکزیمم راندمان انرژی انتقالی به ذوب است.

parallax background


سیستم آنالیز گاز خروجی کوره (IRSAG)


با استفاده از تکنولوژی اسپکترومتری لیزری امکان مانیتورینگ دقیق و آنلاین میزان گازهای CO, CO2, H2O در غبار گیر کوره فراهم می‌گردد که با دانستن سرعت و حجم گاز خروجی می توان کنترل حلقه بسته انرژی شیمیایی در کوره قوس الکتریکی را انجام داد پراب فرستنده و گیرنده لیزر در غبارگیر نصب می‌شود و یک اشعه لیزری در فیبر نوری داخل فضای داکت ارسال می نماید.


دانلود فایل

طراحی و ساخت نازل ایرسا با پوشش نانو در اینجکتور اکسیژن جهت بهبود طول عمر درکور‌ه‌های قوس الکتریکی