سیستم اندازه‌گیری فشار و کنترل مکش دود کوره (IRSAP)

 

مزایای IRSAP 
 
parallax background


عملکرد سیستم

در کوره های قوس الکتریکی حدود 30 تا 35 درصد انرژی ورودی تلف می گردد که 70 % از این تلفات از طریق دریچه مکش دود و 30 % از طریق پانل های آبگرد و دریچه سرباره و منافذ دیگر کوره می باشد.

لذا کنترل مناسب میزان مکش دود می تواند در کاهش مصرف انرژی و کاهش زمان ذوب تاثیر بسزایی داشته باشد.


IRSAP


فشار داخل کوره قوس با تغییر وضعیت دمپرهای سیستم مکش دود و یا تغییر دور موتور های فنی توسط درایو قابل کنترل می باشد در صورتی که دریچه سرباره باز باشد و منافع کوره زیاد باشد فشار داخل کوره به خوبی قابل تنظیم نخواهد بود و احتمال آرک زدگی بین فازی, ناپایداری قوس، پرت انرژی و افزایش زمان ذوب وجود دارد.

دانلود فایل

بهینه سازی سیستم دمش مافوق صوت اکسیژن در کوره های قوس الکتریک