سیستم کنترل شارژ داینامیک DRI و افزودنی‌ها(IRSAD)

 

IRSAD


parallax background


کنترل شارژ داینامیک DRI


تغییر آنالیز مواد ورودی به کوره های قوس امری اجتناب ناپذیر است و کنترل استاتیک فرآیند ذوب در این شرایط امکان پذیر نیست و باعث تغییر شرایط سرباره و ناپایداری قوس و در نهایت افزایش زمان ذوب و افزایش مصارف می گردد.

مزایای استفاده از سیستم کنترل شارژ دینامیک DRI و


  • کنترل داینامیک نرخ شارژ DRI و کربن و آهک و دولومیت بر اساس آنالیز DRI و گرید تولید
  • جلوگیری از بانک شدن DRI بر اساس کیفیت سرباره و میزان هارمونیکها
  • کنترل هوشمند سیستم خنک کاری الکترودها و کاهش مصرف الکترود
  • تخمین آنلاین دمای مذاب در حین ذوب بر اساس مدلسازی حرارتی کوره قوس


IRSAD


افزودنی‌های مجاز


  • کنترل داینامیک لانسهای دمش اکسیژن و کربن و آهک بر اساس کیفیت سرباره پفکی
  • کنترل داینامیک تپ ترانسفورمر و Curve کاری در حین ذوب بر اساس نقطه کار بهینه
  • کنترل سیستم مکش دود بر اساس آنالیز گازهای خروجی و فشار داخل کوره در طول فرآیند ذوب
  • کنترل داینامیک نرخ شارژ DRI در حین ذوب بر اساس بالانس توان و کنترل دمای ذوب در طول فرآیند

مقالات IRSAD


با تجربه‌های ما بیشتر آشنا شوید