سیستم کنترل کیفیت سرباره پفکی (IRSAF)

 

مزایای IRSAF


return-to-the-past

کاهش زمان ذوب تا 10 درصد

plug

کاهش مصرف انرژی الکتریکی تا 15 درصد

presentation

کنترل Feo سرباره در رنج 20 تا 28 درصد

chart

کنترل بازیسیته سرباره در رنج 1.5 تا 2


parallax background


عملکرد سیستم

پفکی بودن سرباره از جمله عوامل مهم در افزایش راندمان و بهبود عملکرد کوره قوس و کاهش مصرف انرژی الکتریکی است.در این سیستم یک الگوریتم هوشمند فازی- عصبی جهت کنترل کیفیت سرباره پفکی با استفاده از پارامترهای الکتریکی و متالورژی استفاده شده است.IRSAF


راه‌اندازی سیستم IRSAF


جهت راه‌اندازی سیستم IRSAF در ابتدا پارامترهای الکتریکی کوره (عدم تعادل جریان، اعوجاج کلی هارمونیک جریان و هارمونیک هفتم جریان) و پارامترهای متالورژی سرباره جهت ایجاد پایگاه داده و آموزش سیستم هوشمند برداشت می شوند. سپس این سیستم قابلیت تشخیص کیفیت سرباره را خواهد داشت و بر اساس تخمین کیفیت سرباره، کنترل شارژ مواد افزودنی به کوره را انجام خواهد داد.

مقالات IRSAF


با تجربه‌های ما بیشتر آشنا شوید