پانل‌های مسیپانل‌های مسی:

پانل‌های صفحه‌ای راه‌حل جدیدی برای کوره‌های قوس الکتریکی است، که این پانل‌ها دارای عمر بالاتر نسبت به پانل‌های لوله‌ای می‌باشند، در قسمت روبروی این پانل‌ها از جوشکاری استفاده نمی‌گردد و صفحات یکپارچه مسی مقاومت بالایی به حرارت تشعشعی کوره دارند. مصرف آب در این پانل‌ها نسبت به پانل‌های لوله‌ای کمتر است و تغیر آنها بسیار ساده‌تر می‌باشد. استفاده از این پانل‌ها توقفات ناشی از نشتی آب را کمتر می‌کند. شکل هندسی این پانل‌ها، بدنه کوره را کاملاً می‌پوشاند و باعث کاهش هدر رفت انرژی می‌شود.
برخی از مشتریان ما