درام‌های مسی
درام‌های مسی درب سرباره:

درام‌های مسی آبگرد جایگزین بسیار مناسبی برای الکترودهای گرافیتی موجود جهت دریچه سرباره می‌باشد که در همان موقعیت الکترود گرافیتی نصب می‌گردند و به دلیل خنک کاری، این تجهیزات دارای عمر مفید 3 تا 5 سال می‌باشند و هزینه تعویض و توقف‌های کوره را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌دهند. با توجه به افزایش قیمت الکترودهای گرافیتی، استفاده از الکترودهای مس آبگرد ازنظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر است.

برخی از مشتریان ما