مشاوره و بهره برداری کارخانجات فولاد

شرکت پولاد تجهیز ایرسا با استقرار تیم مهندسی قوی شامل تخصص های مکانیک ، متالوژی ، برق و ابزار دقیق ، الکترونیک ، عمران و صنایع تحت عنوان واحد فنی و مهندسی و همچنین دفتر فنی پروژه های اجرائی آماده اجرای پروژه ها و خدمات مهندسی در بخش های مختلف زیر می باشد:

 • مشاوره و طراحی و بهینه سازی تجهیزات مربوط به کوره های قوس الکتریکی
 • امکان سنجی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی کارخانجات فولاد سازی
 • مشاوره جهت انتخاب شرکت های داخلی و خارجی جهت تأمین تجهیزات کارخانجات فولاد سازی
 • طراحی سیستم های جدید جهت بهبود مصارف و افزایش تولید
 • تحقیق و توسعه در زمینه حل مشکلات در کارخانجات فولاد سازی
 • انجام خدمات مشاوره ای در زمینه ارتقاء تجهیزات فولاد سازی
 • بهینه سازی و باز طراحی قطعات مصرفی فولاد سازی
 • برنامه نویسی و راه اندازی سیستم های اتوماسیون برق و ابزار دقیق

بهره برداری و بازرگانی کارخانجات فولاد

 • بهره برداری کامل از کارخانجات فولاد سازی
 • خرید قطعات از خارج از کشور
 • آموزش پرسنل

 

مشاوره و بهره برداری کارخانجات فولاد

فهرست